Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate

Acest site colectează unele date cu caracter personal de la Utilizatorii săi.

Controlul datei

Shopyfashion

Neagoe Basarab
245600 – Calimanesti
RO:VL

Adresa de e-mail a proprietarului: info@shopyfashion.ro

Acest site colectează  unele date cu caracter personal de la Utilizatorii săi.

Printre informațiile personale colectate de pe acest site, fie independent, fie prin intermediul terților, se numără:

Adresa de email


Detalii complete cu privire la fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin texte specifice informațiilor afișate înainte de colectarea datelor.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate gratuit de către Utilizator sau, în cazul Datelor de Utilizare, colectate automat în timpul utilizării acestui site.

Dacă nu se specifică altfel, toate datele solicitate de acest site sunt obligatorii. Dacă Utilizatorul refuză să le comunice, poate fi imposibil că acest site să furnizeze Serviciul. În cazurile în care acest site indică unele Date că opționale, Utilizatorii sunt liberi să se abțînă de la comunicarea acestor date, fără că această să aibă vreo consecință asupra disponibilității Serviciului sau asupra funcționării acestuia.

Utilizatorii care au îndoieli cu privire la datele care sunt obligatorii, sunt încurajați să contacteze proprietarul.

Orice utilizare a cookie-urilor – sau a altor instrumente de urmărire – de către acest site sau furnizorii de servicii terți utilizați de acest site, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este destinată să furnizeze Serviciul solicitat de Utilizator, pe lângă scopurile suplimentare descrise în acest document și în Politică privind cookie-urile, dacă este disponibilă.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea Datelor cu caracter personal ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui site și garantează dreptul de a le comunica sau disemina, eliberând proprietarul de orice răspundere față de terți.

Modul și locul prelucrării datelor colectate

Metoda de tratament

Controlorul ia măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea datelor cu caracter personal neautorizate.

Prelucrarea se realizează folosind instrumente IT și / sau telematică, cu metode organizatorice și cu logică strict legată de scopurile indicate. Pe lângă controlorul de date, în unele cazuri, pot avea acces și alți subiecți implicați în organizarea acestui site (administrativ, comercial, de marketing, juridic, administratori de sistem) sau subiecți externi (că furnizori de servicii tehnice terțe, curieri poștali). către furnizorii de date), companii IT, agenții de comunicare), de asemenea, numiți, dacă este necesar, prelucrători de date de către controlorul de date. Lista actualizată a managerilor poate fi solicitată întotdeauna de la controlorul de date.

Baza legală a procesării

Titularul prelucrează Datele cu caracter personal referitoare la Utilizator în cazul în care există una dintre următoarele condiții:

– Utilizatorul a dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice; Notă: în unele jurisdicții, Proprietarul poate fi autorizat să prelucreze Datele cu caracter personal fără consimțământul Utilizatorului sau cu una din bazele legale specificate mai jos, atât timp cât Utilizatorul nu se opune („renunțarea”) la acest tratament. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal;

prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu Utilizatorul și / sau pentru executarea măsurilor precontractuale;

– prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supus controlorul de date;

– prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini desfășurate în interes public sau pentru exercitarea autorității publice învestite dețînător;

– prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al proprietarului sau al terților.

În orice caz, este întotdeauna posibil să solicitați Proprietarului să clarifice baza legală concretă a fiecărui tratament și, în special, să specifice dacă tratamentul se bazează pe lege, prevăzut de un contract sau necesar pentru încheierea unui contract.

Locul

The Data are processed at the operational headquarters of the Data Controller and in any other place where the parties involved in the processing are located. For more information, contact the owner.

Datele sunt prelucrate la sediul operațional al controlorului de date și în orice alt loc unde se află părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informații, contactați proprietarul.

Datele personale ale utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care se află Utilizatorul. Pentru a obține informații suplimentare pe site-ul de procesare, Utilizatorul se poate consulta la secțiunea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Aveți dreptul de a obține informații cu privire la baza legală pentru transferul de date în afară Uniunii Europene sau către o organizație internațională de drept internațional public sau formată din două sau mai multe țări, precum ONU, precum și cu privire la măsurile de securitate luate. de către controlorul de date pentru a proteja datele.

Dacă are loc unul dintre transferurile descrise mai sus, Utilizatorul se poate referi la secțiunile respective ale acestui document sau poate solicită informații de la controlorul de date contactându-l la datele de deschidere.

Perioada de retenție

Datele sunt prelucrate și stocate pentru timpul necesar scopurilor pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la finalizarea executării contractului.

Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de interesul legitim al controlorului de date vor fi păstrate până la atingerea acestui interes. Utilizatorul poate obține informații suplimentare cu privire la interesul legitim urmărit de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând controlorul de date.

Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, controlorul de date poate reține datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă până la revocarea acestuia. În plus, controlorul de date poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, în conformitate cu o obligație legală sau cu o ordine a unei autorități.

La sfârșitul perioadei de păstrare, datele personale vor fi șterse. Prin urmare, la sfârșitul acestui termen, dreptul de acces, anulare, rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu mai pot fi exercitate.

Scopurile prelucrării datelor colectate

Datele referitoare la Utilizator sunt colectate pentru a permite Proprietarului să furnizeze Serviciile sale, precum și pentru următoarele scopuri: Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje, Contactarea Utilizatorului și Platforma și servicii de găzduire.

Pentru a obține informații suplimentare detaliate cu privire la scopurile prelucrării și a datelor cu caracter personal relevante în mod concret pentru fiecare scop, Utilizatorul se poate referi la secțiunile relevante din acest document.

Detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:

-CONTACTAREA UTILIZATORULUI

Lista de corespondență sau buletinul informativ (acest site)

Prin înregistrarea la lista de corespondență sau la newsletter, adresa de e-mail a utilizatorului este adăugată automat la o listă de contacte la care pot fi transmise mesaje de e-mail care conțin informații, inclusiv informații comerciale și promoționale, referitoare la acest site. Adresa de e-mail a utilizatorului ar putea fi adăugată și la această listă ca urmare a înregistrării pe acest site sau după efectuarea unei achiziții.

Date personale colectate: e-mail.

Formular de contact (acest site)

Prin completarea formularului de contact cu datele lor, Utilizatorul își dă acordul pentru utilizarea acestora pentru a răspunde solicitărilor de informații, cotații sau orice alt tip indicat de antetul formularului.

Date personale colectate: e-mail.

-MANERAREA CONTACTELOR ȘI A TRIMITE MESAJE

Acest tip de serviciu vă permite să gestionați o bază de date de contacte de e-mail, contacte telefonice sau contacte de orice alt tip, utilizate pentru a comunica cu Utilizatorul.

Aceste servicii ne pot permite, de asemenea, să colectăm date referitoare la data și ora la care mesajele sunt afișate de către utilizator, precum și la interacțiunea utilizatorului cu aceștia, cum ar fi informații despre clicuri pe linkurile introduse în mesaje.

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp este un serviciu de administrare a adreselor și de e-mail oferit de The Rocket Science Group, LLC.

Date personale colectate: e-mail.

Locul procesării: Statele Unite. Companie care aderă la scutul de confidențialitate.

-PLATFORMA SI SERVICIILE DE GAZDUIRE

Aceste servicii sunt concepute pentru a găzdui și opera componente cheie ale acestui site, ceea ce face posibilă furnizarea acestui site de pe o singură platformă. Aceste platforme oferă Proprietarului o gamă largă de instrumente precum, de exemplu, instrumente analitice, pentru gestionarea înregistrării utilizatorilor, pentru administrarea comentariilor și a bazelor de date, pentru comerțul electronic, pentru procesarea plăților, etc. Utilizarea acestor instrumente implică colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. Unele dintre aceste servicii funcționează prin servere dispersate geografic în diferite locații, ceea ce face dificilă determinarea locației exacte în care sunt stocate datele personale.

WordPress.com (Automattic Inc.)

WordPress.com este o platformă oferită de Automattic Inc. care permite Proprietarului să dezvolte, să opereze și să găzduiască acest site.

Datele cu caracter personal colectate: diferite tipuri de date, astfel cum sunt specificate în politică de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Statele Unite ale Americii.

Drepturile utilizatorului

Utilizatorii pot exercită anumite drepturi cu referire la datele prelucrate de controlorul de date.

În special, Utilizatorul are dreptul să:

retrage consimțământul în orice moment. Utilizatorul poate retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale exprimate anterior.opuneți-vă prelucrării datelor dvs. Puteți obține obiecțiuni cu privire la prelucrarea datelor dvs. atunci când acestea apar pe o bază legală, alta decât consimțământul. Mai multe detalii despre dreptul de opoziție sunt indicate în secțiunea de mai jos.accesați datele dvs. Utilizatorul are dreptul să obțină informații despre datele prelucrate de către controlorul de date, despre anumite aspecte ale prelucrării și să primească o copie a datelor prelucrate.verificați și solicitați rectificarea. Utilizatorul poate verifica corectitudinea datelor sale și poate solicita actualizarea sau corectarea acestora.obțineți limitarea tratamentului. Când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita limitarea prelucrării Datelor sale. În acest caz, controlorul de date nu va prelucra datele în alt scop în afară de conservarea lor.obține anularea sau eliminarea datelor lor personale. Când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita anularea datelor sale de către Proprietar.primiți-vă datele sau transferați-le către un alt titular. Aveți dreptul de a primi datele dvs. într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și citibil de către dispozitivul automat și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, pentru a obține transferul fără a împiedica un alt titular. Această prevedere este aplicabilă atunci când Datele sunt prelucrate cu instrumente automate, iar prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract din care Utilizatorul este parte sau pe măsuri contractuale legate de aceasta.propune o reclamație Utilizatorul poate depune o plângere la autoritatea competentă de protecție a datelor cu caracter personal sau poate acționa în instanță.

Detalii despre dreptul de opoziție

Atunci când Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea autorității publice cărora le este investit Titularul sau pentru a urmări un interes legitim al Proprietarului, Utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării din motive legate de situația lor particulară.

Utilizatorilor li se reamintește că, dacă datele lor sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, se pot opune procesării fără a oferi motive. Pentru a află dacă Proprietarul tratează date în scop de marketing direct, Utilizatorii se pot referi la secțiunile respective ale acestui document.

Mod de exercitare a drepturilor

Pentru a exercită drepturile Utilizatorului, Utilizatorii pot direcționa o solicitare către datele de contact ale Proprietarului, indicate în acest document. Cererile sunt depuse gratuit și prelucrate de către Proprietar cât mai curând posibil, în orice caz în termen de o lună.

Mai multe informații

 Apărare în instanță

posibile pentru apărarea împotriva abuzurilor în utilizarea acestui site sau a serviciilor conexe de către utilizator.

Utilizatorul declară că este conștient de faptul că controlorul de date poate fi obligat să dezvăluie datele prin ordin al autorităților publice.

Informație specifică

La cererea Utilizatorului, pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest site poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale cu privire la Servicii specifice sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Jurnalele de sistem și întreținerea

Pentru nevoile legate de operare și întreținere, acest site și orice servicii terțe utilizate de acesta pot colecta jurnalele de sistem, adică fișiere care înregistrează interacțiunile și care pot conține și date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

 Informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment controlorului de date utilizând datele de contact.

Răspuns la cererile „Nu urmăriți”

acest site nu acceptă cererile „Nu urmăriți”.

Pentru a afla dacă serviciile terță parte utilizate le sprijină, Utilizatorul este invitat să consulte politicile de confidențialitate respective.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Controlorul de date își rezervă dreptul de a efectua modificări ale acestei politici de confidențialitate în orice moment, informând Utilizatorii de pe această pagină și, dacă este posibil, pe acest site, precum și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic și legal, prin trimiterea unei notificări către Utilizatori prin intermediul unuia dintre extremă informații de contact aflate în posesia proprietarului. Vă rugăm, prin urmare, să consultați această pagină în mod regulat, cu referire la dată ultimei modificări indicate în partea de jos.

Dacă modificările se referă la tratamente a căror bază legală este consimțământul, controlorul va colecta din nou consimțământul utilizatorului, dacă este necesar.

Definiții și referințe legale

Date personale (sau date)

Constituie date cu caracter personal orice informație care, direct sau indirect, în legătură cu orice alte informații, inclusiv un număr de identificare personală, face ca o persoană fizică să fie identificată sau identificabilă.

Date de utilizare

Aceste informații sunt colectate automat prin intermediul acestui site (de asemenea, din aplicații terțe integrate în acest site), incluzând: adrese IP sau nume de domeniu ale computerelor utilizate de către Utilizatorul care se conectează la acest site, adrese din notația URI (Uniform Resource Identifier) , ora solicitării, metodă folosită pentru trimiterea cererii către server, dimensiunea fișierului obținut că răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului din server (bună ordine, eroare etc.) din țară de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizat de vizitator, diferitele conotații temporale ale vizitei (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină) și detaliile itinerariului urmate în cadrul aplicației, cu referire specială la secvența paginilor consultate, la parametrii legate de sistemul de operare și mediul IT al Utilizatorului.

Utilizator

Persoană care folosește acest site care, cu excepția cazului în care se specifică altfel, coincide cu partea interesată.

Interesat

Persoana fizică la care se referă Datele cu caracter personal.

Procesator de date (sau manager)

Persoană fizică, persoană juridică, administrația publică și orice altă entitate care prelucrează date cu caracter personal în numele Proprietarului, astfel cum sunt prevăzute în această politică de confidențialitate.

Controler de date (sau titular)

Persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau un alt organism care, individual sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele procesării datelor cu caracter personal și a instrumentelor adoptate, inclusiv măsurile de securitate legate de operarea și utilizarea acestui site . Dacă nu se specifică altfel, controlorul de date este proprietarul acestui site.

Acest site

Instrumentul hardware sau software prin care sunt colectate și prelucrate datele personale ale utilizatorilor.

Service

Serviciul furnizat de acest site, astfel cum este definit în termenii relevanți (dacă există) pe acest site / aplicație.

European Union (or EU)

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, orice referire la Uniunea Europeană conținută în acest document se extinde tuturor statelor membre actuale ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European.

Referințe legale

Această declarație de confidențialitate este întocmită pe baza mai multor sisteme legislative, inclusiv articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Dacă nu se specifică altfel, această declarație de confidențialitate privește doar acest site.